Filter

Lespakket: Riool in de klas

Vakgebied: biologie
Deelgebied: schoon water, goed rioolgebruik
Doelgroep: groep 7 en 8
Tijdsduur: 2 - 4 lessen
Benodigdheden: zie lesmateriaal hieronder
Producent: Hoogheemraadschap van Delfland |
Podium

Inhoud
Een goed werkend riool is heel belangrijk voor de volksgezondheid. Afvalwater komt via rioolbuizen terecht bij een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Hier wordt het vuile water schoongemaakt, zodat het terug kan naar de natuur. Zolang er geen troep in het riool zit, werkt dit systeem prima. Maar vaak raken de pompen verstopt doordat er bijvoorbeeld billendoekjes of vet in terechtkomen. Het verhelpen van verstoppingen kost tijd en geld.

Lesmateriaal
Met de gratis digibordlessen Riool in de klas willen de initiatiefnemers kinderen het leren over het belang van een goed werkend riool, over de reis van het afvalwater en de betekenis van riolering voor onze volksgezondheid. De lesmodule leert kinderen respectvol om te gaan met water en het riool en stimuleert goed rioolgebruik.

complete digibordmodule

werkblad: basisles
werkblad: creatief

Het riool

handleiding
digibordmodule

 

Meer informatie over Riool in de klas?
Riool in de klas is onderdeel van de campagne Niet in het riool. In deze campagne gaan de toiletdames Netty en Ninette met een mobiele poepdoos op pad om mensen te vertellen over goed rioolgebruik.

twitter32x32.png Volg de campagne Niet in de riool via Twitter en Facebook