Filter

Digitaal afvalspel

Vakgebied: biologie
Deelgebied: milieu en recycling
Doelgroep: 1 t/m 3

Producent: Supporter van Schoon | Podium

Meer lesmateriaal van Supporter van Schoon

Lesmateriaal

Speciaal voor de jongste groepen is een digitaal afvalspel ontwikkeld waarbij kinderen zelfstandig op het digibord het zwerfafval en afval thuis in de juiste afvalbak doen. De kinderen leren ook wat er van het afval wordt gemaakt. Ga naar het spel.

Tip: Bekijk ook de gratis lessen van Supporter van Schoon. Hierbij leren de kinderen aan de hand van filmpjes, digitale opdrachten, doe-activiteiten en werkbladen over het voorkomen van zwerfafval en het scheiden en recyclen van (verpakkings)afval. De lessen sluiten aan bij de kerndoelen. Ga naar het lesmateriaal.


Word ook Supporter van Schoon!

Supporter van Schoon organiseert in 2024 de Landelijke Opschoondag op 23 maart. Scholen in heel Nederland kunnen hieraan meedoen. Wanneer je als school in maart een schoonmaakactie organiseert en je aanmeldt bij Supporter van Schoon, ontvang je gratis schoonmaakmaterialen. Meld je dus aan op www.supportervanschoon.nl.Volg Supporter van Schoon om op de hoogte te blijven