Filter

Buit in de klas

Vakgebied: sociaal-emotionele ontwikkeling
Deelgebied: lespakketten
Doelgroep: leerlingen v.a. 10 jaar

Producent: Noord-Holland Samen Veilig

Website BUIT in de klas

Lespakket

BUIT in de klas is gemaakt voor én met jongeren vanaf 10 jaar met als doel om verschillende vormen van uitbuiting te voorkomen en jongeren weerbaarder te maken tegen uitbuiting. Met BUIT willen we de bewustwording en weerbaarheid bij jongeren rondom het thema uitbuiting vergroten.

Criminele en seksuele uitbuiting

In het lespakket BUIT komen de thema’s ‘criminele uitbuiting’ en ‘seksuele uitbuiting’ aan bod. Bij beide thema’s bekijken jongeren een film en kunnen ze daarna via een app gesprek ‘praten’ met de personages uit die film.

Lespakket gratis aanvragenWebsite BUIT in de klasHandleiding

 

Het lespakket bestaat uit twee onderdelen, die ieder een vorm van uitbuiting behandelen. De lessen zijn zo ontworpen dat beide lessen los van elkaar, maar ook samen, aangeboden kunnen worden. De jongeren ontdekken in de les wat uitbuiting inhoudt, onderzoeken waarom en hoe iemand in zo’n situatie terecht kan komen en of ze het zouden herkennen als iemand in hun omgeving uitgebuit wordt. Samen denken de jongeren na over hun eigen keuzes en wat ze voor een ander kunnen betekenen of hoe ze zouden kunnen handelen als ze wel met een situatie van uitbuiting in aanraking komen. Aan de hand van de film en de app gesprekken met de personages uit de film gaan leerlingen met elkaar en met de docent in gesprek. Hierdoor worden jongeren zich ervan bewust dat seksuele en criminele uitbuiting reële risico’s zijn waartegen zij zichzelf en anderen kunnen beschermen.

 

Bekijk de trailer

Meer informatie over BUIT in de klas

BUIT is ontwikkeld in opdracht van het projectteam uitbuiting en criminele aanwas van Noord Holland Samen Veilig.Het samenwerkingsverband Noord-Holland Samen Veilig bestaat uit 32 gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Noord-Holland.

 Antwoorden op meestgestelde vragen en contactgegevens.