Filter

Lespakket: De walviswereld dichtbij

Lespakket: De walviswereld dichtbij

Vakgebied: biologie
Deelgebied: dierenwereld, milieu
Doelgroep: groep 1 t/m 8
Tijdsduur: één les duurt 45 minuten

Producent: SOS Dolfijn

Lespakket | Algemene handleiding

Breng de mysterieuze wereld van walvissen en dolfijnen dichterbij in de klas met het lespakket ‘De Walviswereld Dichtbij’. Kies hieronder uw groep en ga naar het lesmateriaal.


Groep 1-2
 • Leerlingen weten welke walvissen er in de Noordzee leven.
 • Leerlingen weten welk voedsel de walvissen eten.
 • Leerlingen ervaren de bewegingen van een walvis.
DigibordtoolLesbrief
Groep 3-4
 • Leerlingen weten welke walvissen er in de Noordzee leven.
 • Leerlingen kunnen verschillen en overeenkomsten tussen de dieren benoemen.
 • Leerlingen weten wat voor voedsel de dieren eten.
DigibordtoolLesbriefWerkblad les 1Werkblad les 2
Groep 5-6
 • Leerlingen weten welke walvissen er in de Noordzee leven.
 • Leerlingen weten hoe de leefomgeving eruit ziet.
 • Leerlingen weten welke externe invloeden gevaarlijk zijn voor de walvissen en hun leefomgeving.
DigibordtoolLesbriefWerkblad les 1
Groep 7-8
 • De leerlingen leren over walvisachtigen in de Noordzee.
 • De leerlingen leren over de leefomgeving van deze dieren.
 • De leerlingen kunnen relaties leggen tussen mens en natuur aan de hand van de werking van het voedselweb.
DigibordtoolLesbriefWerkblad les 1Opdrachtenkaart

Het lespakket bevat verschillende middelen die in een les kunnen worden ingezet, zoals: filmpjes, praatplaten, (inter-)actieve opdrachten, werkbladen, proefjes, vragenquiz en meer. Het lespakket is zo ontwikkeld dat het aansluit bij verschillende kerndoelen, zoals omschreven door Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) waaronder: mens & samenleving, natuur & techniek, kunstzinnige oriëntatie en Nederlands.


Het lespakket heeft als doel om te zorgen dat de leerlingen:

 • Weten welke walvissoorten er in de Noordzee voorkomen en wat hun kenmerken zijn
 • Weten hoe de walviswereld er qua ecologie, gedrag en leefomgeving uit ziet
 • Vergroten hun kennis en bewustwording over de problemen en gevaren in de Noordzee wat betreft de leefomgeving van walvisachtigen: overbevissing, bijvangst, vervuiling, geluidsverstoring en klimaatverandering
 • Vergroten hun kennis en bewustwording over de oplossingen die kunnen bijdragen aan een gezonde en veilige Noordzee
 • Begrijpen hoe het voedselweb in elkaar steekt, met in het bijzonder de rol van de walvisachtigen
 • Worden zich meer bewust van de relatie tussen mens en natuur

Voor de leerkracht is er een uitgebreide en complete lerarenhandleiding.


Meer informatie over SOS Dolfijn

SOS Dolfijn is een noodhulp- en natuurorganisatie die zich inzet voor de bescherming en het behoud van walvisachtigen in de Noord- en Waddenzee. Het rescueteam staan dag en nacht paraat om gestrande walvissen, dolfijnen en bruinvissen hulp te bieden. De noodhulp, educatie en wetenschappelijk onderzoek vormen de pijlers van de stichting. Naast het lespakket heeft SOS Dolfijn ook een educatief veldhospitaal genaamd ‘Het Reizende Walvisziekenhuis’ waarmee scholen en evenementen door het hele land bezocht worden.


Volg SOS Dolfijn via Twitter, Facebook of Instagram