Filter

Zoeken in de uitzendingen van Rondje Nederland

Resultaten

Er zijn 15 resultaten gevonden

tool voorbeeld

Rondje Nederland | Aardgas uit de grond

Diep onder de grond liggen verschillende grondstoffen opgeslagen, zoals aardolie, ijzererts, zout en steenkool. In de provincie Groningen zit aardgas in de grond. Dit wordt gebruikt als brandstof. Sanny kijkt waar dat gas uit de grond komt ...

Tijdsduur: 15:00 | Leeftijd: 9-12 jaar | Rondje Nederland

Bekijk deze uitzending
tool voorbeeld

Rondje Nederland | Akkers en weilanden

Een klein deel van de werkende bevolking is bezig in de landbouw, op een agrarisch bedrijf. Landbouwers moeten zich houden aan regels voor dierenwelzijn en milieu. Sanny Verhoeven maakt kennis met de melkveehouderij en de suikerbietenteelt.

Tijdsduur: 15:00 | Leeftijd: 9-12 jaar | Rondje Nederland

Bekijk deze uitzending
tool voorbeeld

Rondje Nederland | Bergen in laag land

De Grebbeberg en de St. Pietersberg zijn geen echte bergen, maar heuvels. De meeste heuvels liggen in Zuid-Limburg. Daar ligt ook de Vaalserberg, 322 meter hoog.

Tijdsduur: 15:00 | Leeftijd: 9-12 jaar | Rondje Nederland

Bekijk deze uitzending
tool voorbeeld

Rondje Nederland | Duinen aan de zee

Om te voorkomen dat de kustlijn steeds verder landinwaarts trekt wordt er zand vanuit de zee het strand opgespoten. Het meest kwetsbare kustgebied vinden we in Zeeland. Na de stormvloed van 1953 is men het kustgebied beter gaan beschermen: ...

Tijdsduur: 15:00 | Leeftijd: 9-12 jaar | Rondje Nederland

Bekijk deze uitzending
tool voorbeeld

Rioolwater en regenwater | Waar komt ons water vandaan en waar gaat het naartoe?

We gebruiken allemaal water. Je draait een kraan open en het water stroomt en verdwijnt weer via de gootsteen of het doucheputje. Maar waar gaat al dat water naartoe en hoe komen we aan schoon drinkwater?

Tijdsduur: 7:51 | Leeftijd: 9-12 jaar | Rondje Nederland

Bekijk deze uitzending
tool voorbeeld

Rondje Nederland | Anic duikt het water in

Per persoon verbruiken we 30 liter per dag aan water. Voor de douche, het doorspoelen van de wc, de was en de afwas, om te drinken en om de planten water te geven. Afvalwater wordt via het riool afgevoerd. Bij een waterschap wordt het water...

Tijdsduur: 15:00 | Leeftijd: 9-12 jaar | Rondje Nederland

Bekijk deze uitzending
tool voorbeeld

Rondje Nederland | Agent Anic

In elke stad heeft de politie veel uiteenlopende taken, verdeeld over vier hoofdtaken: zorgen voor orde en rust, hulpverlening aan burgers, inwoners alles vertellen over beveiliging en natuurlijk boeven vangen! Daarom zijn er veel soorten a...

Tijdsduur: 15:00 | Leeftijd: 9-12 jaar | Rondje Nederland

Bekijk deze uitzending
tool voorbeeld

Rondje Nederland | Anic rijdt elektrisch

Voor de goede doorstroming van het verkeer, met zo min mogelijk luchtvervuiling, moet het verkeer goed geregeld worden. Anic gaat met stagiair Anouar onderzoeken hoe dat in een stad gebeurt. Bij stoplichten zorgt een regelkast ervoor dat al...

Tijdsduur: 15:00 | Leeftijd: 9-12 jaar | Rondje Nederland

Bekijk deze uitzending
tool voorbeeld

Rondje Nederland | Anic ruimt op

Per persoon produceren we gemiddeld wel 500 kilo afval per jaar. We doen het keurig in de afvalbak maar dan is het nog niet opgeruimd. Daarvoor zorgt de gemeente. Anic zal laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Op het gemeentehuis krijgt ze ...

Tijdsduur: 15:00 | Leeftijd: 9-12 jaar | Rondje Nederland

Bekijk deze uitzending
tool voorbeeld

Rondje Nederland | Zee en eilanden

Ten noorden van Noord-Holland, Groningen en Friesland ligt het al eeuwenoude waddengebied. Lang voor er mensen waren, leefden hier al allerlei dieren en planten. Sanny Verhoeven vaart met de boot naar Ameland en gaat op de fiets het eiland ...

Tijdsduur: 15:00 | Leeftijd: 9-12 jaar | Rondje Nederland

Bekijk deze uitzending
tool voorbeeld

Rondje Nederland | Ruimte voor het bos

Door de voortschrijdende verstedelijking komt de natuur steeds verder in het gedrang. Daarom wordt onze overgebleven natuur goed beschermd. Speciaal onze nationale parken.

Tijdsduur: 15:00 | Leeftijd: 9-12 jaar | Rondje Nederland

Bekijk deze uitzending
tool voorbeeld

Rondje Nederland | Een ring van steden

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn in de loop der jaren naar elkaar toe gegroeid tot wat we tegenwoordig De Randstad noemen.

Tijdsduur: 15:00 | Leeftijd: 9-12 jaar | Rondje Nederland

Bekijk deze uitzending
tool voorbeeld

Rondje Nederland | Water naar de zee

De rivieren in Nederland zijn van groot belang voor de binnenvaart, de afvoer van water uit Duitsland en Frankrijk en voor onze drinkwatervoorziening.

Tijdsduur: 15:00 | Leeftijd: 9-12 jaar | Rondje Nederland

Bekijk deze uitzending
tool voorbeeld

Rondje Nederland | Onder de zeespiegel

Een groot gedeelte van West-Nederland ligt onder de zeespiegel. Als de duinen en de dijken ons niet zouden beschermen, was er een grote kans dat delen van het lage West-Nederland onder water kwamen te staan. De meeste mensen leven onder de ...

Tijdsduur: 15:00 | Leeftijd: 9-12 jaar | Rondje Nederland

Bekijk deze uitzending
tool voorbeeld

Rondje Nederland | Nederland in kaart

Nederland is onderverdeeld in provincies, waar de dorpen en steden liggen. Er zijn verschillen in de grootte van gebieden. Om die met elkaar te vergelijken gebruiken we afstanden. Op de kaart geven we die weer in schaal.

Tijdsduur: 15:00 | Leeftijd: 9-12 jaar | Rondje Nederland

Bekijk deze uitzending