Filter

Flipping the classroom: kijk, luister, leer en oefen zelf
Complete leerlijnen met instructie filmpjes en bijpassend oefenmateriaal.

 

Hele getallen

optellen  -  aftrekken  -  vermenigvuldigen  -  delen

optellen aftrekken vermenigvuldigen delen

Breuken

inleiding  -  optellen en aftrekken  -  vermenigvuldigen en delen

breuken optellen en aftrekken vermenigvuldigen en delen

Kommagetallen

inleiding   -   optellen  -  aftrekken  -  vermenigvuldigen  -  delen

kommagetallen kommagetallen optellen kommagetallen aftrekken kommagetallen vermenigvuldigen

Procenten


inleiding  -  breuken en procenten - korting en winst


kommagetallen

Verhoudingen


berekeningen


kommagetallen

Cito Eindtoets

tips - procenten - verhoudingen - metriek stelsel

Metriek Stelsel

lengtematen - oppervlakte - inhoud - gewicht  -  tijd

Voor meer informatie en inspiratie rondom flipping the classroom kunt u terecht op kennisnet.nl.