Filter

Goed gedrag - voor een veilige school | Proefles

Vakgebied:
sociaal-emotioneel leren
Deelgebied: gedragsregels
Doelgroep: groep 1 t/m 8
Tijdsduur: 60 min.
Producent: Kwintessens 

Meer lesmateriaal van KwintessensBestel het lespakket

Inhoud
Goed Gedrag – Voor een veilige school is een lespakket met gedragsregels voor de basisschool. Deze regels bieden kinderen duidelijkheid en veiligheid. In totaal zijn er 23 lessen. De les 'Regels in de gang' kunt u hieronder uitproberen.

Lesmateriaal

Proefles: Regels op de gang

In deze les staat het lopen in de gang centraal. Aan de orde komt:
• Praat zachtjes (respect)
• Loop rustig (veiligheid)
• Houd je handen en spullen bij je (veiligheid)
• Hang je jas aan de kapstoken zet je tas op de goede plek
(verantwoordelijkheid)

Download de lesbrief en de handleiding.

kijkplaat | waardenpoppetjes | poster

Goed Gedrag – Voor een veilige school is een lespakket met gedragsregels voor de basisschool. Deze regels bieden kinderen duidelijkheid en veiligheid. Als kinderen mede-eigenaar zijn van waarden, begrijpen ze ook waarom ze zich aan de regels van goed gedrag moeten houden. Met de lessen van Goed Gedrag wordt een sociaal veilig schoolklimaat versterkt. Goed Gedrag bestaat uit
20 gedragslessen en 3 waardenlessen.
 
De lessen van Goed Gedrag – Voor een veilige school:
•    versterken een sociaal veilig schoolklimaat;
•    leren kinderen gedragsregels aan;
•    bieden scholen een concreet stappenplan bij ongewenst gedrag.

Hier vindt u meer informatie en een filmpje.

Achtergrondinformatie

Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid op school
De leerlingen gaan positief met elkaar om. Ze kennen waarden als respect, veiligheid en verantwoordelijkheid en laten die zien in hun gedrag. Ze worden blij van uw complimenten als ze goed gedrag laten zien. Ze weten wat de gevolgen zijn als het een keer misgaat. Kortom: ze voelen zich veilig omdat grenzen duidelijk zijn.

Gezamenlijke gedragsaanpak
Klinkt bovenstaande te mooi om waar te zijn? Nee, het kan! Door uw leerlingen gewenst gedrag op een leuke manier aan te leren. Én door dit gedrag positief te bekrachtigen. Natuurlijk werkt dit alleen als iedereen in de school – leerlingen, team en ouders – dit vanuit dezelfde waarden en betrokkenheid doen. Dat is de kracht van deze gezamenlijke gedragsaanpak.

Gebaseerd op PBS
Wij hebben ons bij het samenstellen van Goed Gedrag laten inspireren door de uitgangspunten van Positive Behavior Support (PBS). Het materiaal is onder andere ontstaan in samenwerking met gedragsspecialist drs. Barbara Janssens en OBS De Viersprong uit Leiden en middels de resultaten die kwamen uit diverse pilot-scholen.

Naast SEL-lesmethodes
Goed Gedrag is uitstekend naast andere sociaal-emotionele lesmethodes te gebruiken, zoals Kwink. Kwink leert kinderen competenties aan die belangrijk zijn voor nu en later, en Goed Gedrag leert kinderen regels aan op basis van waarden voor het hier en nu. Ook biedt Goed Gedrag een concreet stappenplan bij ongewenst gedrag.

Wet sociale veiligheid
Zoekt u achtergrondinformatie over de Wet sociale veiligheid? Hier vindt u meer informatie over deze wet.

twitter32x32.png Volg Kwintessens via Twitter  facebook 32x32.png Volg Kwintessens via Facebook