Filter

Gouden Weken | Kwink

Vakgebied: sociaal emotioneel leren, gouden weken
Deelgebied: energizers, groepsdynamiek, start nieuw schooljaar
Doelgroep: groep 1 t/m 8

Producent: Kwintessens

Meer proeflessen Proefabonnement aanvragen

Zinvolle energizers voor in de Gouden Weken

Een goed begin is het halve werk… Zeker als je een sociaal veilige en gezellige groep wilt. De basis daarvoor leg je direct na de zomervakantie. Die eerste weken zijn goud waard voor een positieve groepsdynamiek met heldere afspraken over gedragsverwachtingen.

Achtergrondinformatie, tips en energizers

Een positieve groep ontstaat niet zomaar. In het nieuwe, gratis katern over de Gouden Weken staan vijftien energizers, afgestemd op de vijf belangrijke SEL-competenties. Deze speelse en coöperatieve activiteiten ondersteunen de groepsvorming. Extra in het katern: tips voor ouderbetrokkenheid, positief voorbeeldgedrag van het team en ‘Wie-ben-ik-werkbladen’ voor kinderen. 

Download katern Gouden Weken 

Uitleg over de Gouden Weken door Wouter Siebers, projectleider van Kwink. Met tips en ideeën.

Meer informatie over Kwink

Kwink wordt online aangeboden op www.kwinkopschool.nl. Leraren vinden daar alles wat nodig is voor hun lessen. De lesopbouw – volgens het ADI-model – en uitleg zijn te vinden in een pdf-bestand met downloads. Inclusief Kwink van de Week (positieve gedragsverwachting), tips voor thuis en emotiewoordenschat. Voor de kinderen zijn er geanimeerde verhalen, liedjes en andere (digitale) werkvormen.

Kwink is de naam van de methode, maar ook van een digitale wereld met dieren die op mensen lijken. Zij beleven in filmpjes dingen die kinderen ook kunnen beleven. Gevolg? Herkenning en identificatie. Iedere les heeft een ‘Kwink van de Week’. Dat is een heldere leertip die de sfeer in de groep bevordert, gedragsproblematiek waaronder pesten op school voorkomt en zo het pedagogisch klimaat verbetert


Kwink: 20 lessen per schooljaar

  • 20 lessen; duur les: circa 45 minuten.
  • Voor onderbouw (1/3), middenbouw (4/6) en bovenbouw (7/8).
  • De winst van de les is de transitie: het toepassen van het geleerde buiten de kaders van de les sociaal-emotioneel leren.
  • Ieder jaar nieuwe lessen. Voordeel: altijd actueel. Dus blijvende aansluiting bij de leefwereld van kinderen en eisen van de Inspectie.
  • Met aparte lessen burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid.

Daarom Kwink | Kwink gratis uitproberen

- Voorkomt verstorend gedrag en pesten
- Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
- Zorgt voor een sociaal veilige groep
- Verhoogt de leeropbrengsten
- Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties
- Biedt iedere les unieke filmpjes
- Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
- Inclusief burgerschap en mediawijsheid

 

 Volg Kwintessens om op de hoogte te blijven