Filter

Hokjesdenken | SamenSterk

Vakgebied: sociaal emotioneel leren
Deelgebied: groepsdynamiek, groepscohesie
Doelgroep: groep 7 en 8  PO | klas 1 en 2 VO
Tijdsduur: 60 minuten
Producent: Samen Sterk zonder Stigma


Lesmateriaal

'Hokjedenken' is een werkvorm waarbij de kinderen elkaar beter leren kennen. De activiteit lijkt op het bekende programma 'Over de streep'.
Anderen indelen in hokjes is heel menselijk. Samen met de leerlingen ga je de klas indelen in hokjes. Maar wat blijkt? Het is best raar om iemand op basis van één kenmerk in een hokje te plaatsen. Je vraagt leerlingen of ze uit hun hokje durven te stappen en gaat samen op zoek naar overeenkomsten. Door middel van persoonlijke stellingen laten de leerlingen zien we ze zijn en komen ze erachter hoeveel ze gemeen hebben. De verschillen die er wel zijn leren ze ontdekken en waarderen.

Hokjesdenken - iedereen hoort erbij en mag zichzelf zijn

Maak van je klas een plek met een fijne sfeer! Waar elke leerling zichzelf kan zijn, om hulp durft te vragen en het gewoon mag zeggen als het niet zo goed gaat.
In de digibordtool is alle informatie te vinden.

Digibordtool Lesbrief Benodigdheden POBenodigdheden VO

Reacties van leerlingen: “Ik ben niet zo raar als ik dacht.” en “Ik heb dingen geleerd over mezelf die ik nog niet wist.” Een leerling zei: “Iedereen is anders, maar iedereen hoort erbij.

Meer lesmateriaal van Samen Sterk

Voorproefje: Lessenserie 'Binnenstebuiten'

Tijdens 'Binnenstebuiten' leren leerlingen wat stigmatisering en psychische diversiteit inhoudt. Ze proberen hun eigen binnenkant te begrijpen en zichtbaar te maken. Hoe ze dat doen mogen ze zelf beslissen. Ze kiezen een vorm die past bij hun eigen taal en talenten: gedichten, raps, filmpjes, tekeningen, zingen… alles is goed.
Maak kennis met 'Binnenstebuiten' door de les 'Kernwoorden over je binnen- en buiten kant' uit te voeren. Download de lesbrief. 

Meer informatie over Samen Sterk zonder Stigma

Samen Sterk zonder Stigma ontwikkelt samen met het onderwijs een schoolbreed programma waarmee kinderen leren over hun eigen en elkaars ‘binnenkant’. Dit bestaat onder andere uit lessen, een werkboek, theatervoorstellingen en peer support. We sluiten hierbij aan op wat scholen zelf al doen. Voor ouders en leerkrachten organiseren we trainingen, bijeenkomsten en bewustwordingsactiviteiten. Zodat ook zij zonder oordeel naar anderen gaan kijken.
Ga naar de website voor meer informatie.

Volg Samen Sterk zonder Stigma om op de hoogte te blijven