Filter

Kwink & de Week van de Lentekriebels 2023

Vakgebied: sociaal emotioneel leren
Deelgebied: biologie, natuur, lentekriebels
Doelgroep: groep 1 t/m 8

Producent: Kwintessens

Meer lesmateriaal Proefabonnement aanvragen

Lesmateriaal bij de Week van de Lentekriebels 20 t/m 24 maart 2023

De week van de Lentekriebels (20 t/m 24 maart 2023) heeft als thema ‘Wat vind ik fijn?’. Het thema gaat over grenzen aangeven. Je kunt het thema breed interpreteren en daarom heeft Kwintessens als uitgever van Kwink gekozen om te focussen op seksuele en genderidentiteit. Dit thema vraagt in het kader van Burgerschap om een invulling, zodat je met dit katern ook aan deze verplichte doelstellingen werkt. Daarnaast hebben kinderen lang niet altijd genoeg kennis over seksuele en genderidentiteit. Dat is nadelig voor een open en eerlijk gesprek over dit gevoelige thema.

 

Ga naar de website en download gratis het lesmateriaal


Meer informatie over Kwink

Kwink wordt online aangeboden op www.kwinkopschool.nl. Leraren vinden daar alles wat nodig is voor hun lessen. De lesopbouw – volgens het ADI-model – en uitleg zijn te vinden in een pdf-bestand met downloads. Inclusief Kwink van de Week (positieve gedragsverwachting), tips voor thuis en emotiewoordenschat. Voor de kinderen zijn er geanimeerde verhalen, liedjes en andere (digitale) werkvormen.

Kwink is de naam van de methode, maar ook van een digitale wereld met dieren die op mensen lijken. Zij beleven in filmpjes dingen die kinderen ook kunnen beleven. Gevolg? Herkenning en identificatie. Iedere les heeft een ‘Kwink van de Week’. Dat is een heldere leertip die de sfeer in de groep bevordert, gedragsproblematiek waaronder pesten op school voorkomt en zo het pedagogisch klimaat verbetert.


Kwink: 20 lessen per schooljaar

 • 20 lessen; duur les: circa 45 minuten.
 • Voor onderbouw (1/3), middenbouw (4/6) en bovenbouw (7/8).
 • De winst van de les is de transitie: het toepassen van het geleerde buiten de kaders van de les sociaal-emotioneel leren.
 • Ieder jaar nieuwe lessen. Voordeel: altijd actueel. Dus blijvende aansluiting bij de leefwereld van kinderen en eisen van de Inspectie.
 • Met aparte lessen burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid.

Daarom Kwink:

 • Voorkomt verstorend gedrag en pesten
 • Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
 • Zorgt voor een sociaal veilige groep
 • Inclusief burgerschap en mediawijsheid
 • Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties
 • Biedt iedere les unieke filmpjes
 • Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
 • Is leuk!

Ga naar de website voor meer informatie


Volg Kwintessens om op de hoogte blijven