Filter

Vreemde voorwerpen

Proefles van DramaOnline

Vakgebied & deelgebied: dans en drama | toneelspel
Doelgroep: groep 5 en 6
Tijdsduur: ongeveer 45 minuten
Producent: DramaOnline

Meer proeflessenAbonnement aanvragen

Inhoud
In deze les staat objectenspel centraal; een werkvorm waarbij voorwerpen uitgangspunt van het spel zijn. De leerlingen ontdekken op welke manieren je een voorwerp kunt gebruiken. In de kernopdracht maakt ieder groepje een scène met en zonder tekst waarin een voorwerp op een andere manier gebruikt wordt dan het bedoeld is. Bij het lesmateriaal staan extra drama-oefeningen voor groep 5 en 6: klapspel, wassenbeeldenmuseum en alle letters. Deze kunt u bij iedere les gebruiken.

Lesmateriaal

lesbeschrijving
oefening: emotiebus
oefening: kopieermachine
oefening: klap doorgeven


Meer informatie over DramaOnline
DramaOnline is de online lesmethode voor het gehele basisonderwijs, die de leerkracht begeleidt in het gemakkelijk maken en geven van een dramales. DramaOnline geeft met haar dramamethode en diverse leermiddelen en trainingen het vak drama een onmisbare plek in het basisonderwijs. Inmiddels maken ruim 3000 docenten met veel plezier gebruik van DramaOnline!
Ga naar de website voor meer informatie.

twitter32x32.pngfacebook 32x32.png Volg DramaOnline via Twitter of Facebook