Filter

Kijk op de dijk | waterbeheer

Vakgebied: aardrijkskunde
deelgebied: water, waterbeheer
Doelgroep: groep 7 en 8

Producent: Wetterskip Fryslân

Lesmateriaal

In het lesmateriaal ‘Kijk op de dijk’ leren de leerlingen uit groep 7 en 8 van alles over de dijken die ons beschermen tegen het water.

 

Bescherming tegen het water

In de lessen ‘Kijk op de dijk’ leren de leerlingen van alles over de dijken die ons beschermen tegen het water. Ook ontdekken ze dat dijken ingewikkelder in elkaar zitten dan dat ze eruit zien.

Werkblad groep 7-8 Handleiding Uitzending Het Klokhuis over dijken


Meer informatie over Kijk op de dijk

We wonen veilig in Nederland. Dat lijkt heel normaal, maar zo gewoon is dat niet. In het lesmateriaal ‘Kijk op de dijk’ leren leerlingen van alles over de dijken die ons beschermen tegen het water. Ook ontdekken de leerlingen dat dijken ingewikkelder in elkaar zitten dan ze eruit zien. Het lesmateriaal is in opdracht van Wetterskip Fryslân ontwikkeld in het kader van het dijkversterkingsprogramma dat in 2015 in de provincie Fryslân is gestart. Het lesmateriaal is daarom vooral voor Friese scholen bedoeld, maar kan ook elders in het land worden ingezet.

Het lesmateriaal kan gecombineerd worden met een excursie naar de dijk vanuit het bezoekerscentrum van het Ir. D.F. Woudagemaal en het natuurcentrum op Ameland en/of een gastles van de omgevingsmanager. Kijk voor meer informatie op: www.kijkopdedijklemmer.nl, www.kijkopdedijkameland.nl en/of www.woudagemaal.nl.

Volg Wetterskip Fryslân om op de hoogte te blijven