Filter

Pipiduu! Pipiduu! Het is lente!! - Laat maar Lezen

Vakgebied: lente, taal
Deelgebied: stellen, creatief schrijven
Doelgroep: 3 en 4

Producent: Laat maar Leren

Meer lessen van Laat maar Lezen Abonnement aanvragen

Lesbrief

Pipiduu! Pipiduu! Het is lente!!

De winter is voorbij. Buiten horen we weer vogels zingen. Ook de watervogels snateren en kwetteren en gakken. Soms is het een lawaai van jewelste. De kinderen maken een lenteversje met vogelgeluiden volgens een voorgeschreven vorm.

Open de digibordles Lesbrief

Meer informatie over Laat maar Leren

Laat maar Leren is onderdeel van de Stichting Beeldend Onderwijs; een non profit organisatie ter bevordering van cultuureducatie. Laat maar Leren biedt drie methodes:

- Laat maar Zien, de methode voor beeldend onderwijs
- Laat maar Lezen, de methode voor creatief schrijven
- Laat maar Spelen, de methode voor drama

De methodes hebben dezelfde uitgangspunten, gebaseerd op de procesgerichte didactiek.

Ga naar de website Laat maar Leren voor meer informatie.


  Volg Laat maar Leren om op de hoogte te blijven