Filter

Vreemde vogels, we zien ze vliegen!

Proefles Laat maar Zien

Vakgebied & deelgebied: handvaardigheid
Doelgroep: groep 7 en 8
Tijdsduur: 100 minuten
Benodigdheden: IJzerdraad, tekenpapier, paperclips
Producent: Stichting Beeldend Onderwijs | bekijk meer proeflessen

Meer proeflessenPrijs- en abonnementinformatie

Inhoud
Construeer een vogel van papier met apart uiterlijk. Maak de vogel ruimtelijk door zijn vleugels te spreiden en zorg voor een passend gekleurd verenpatroon.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal kan hieronder worden bekeken.

open de digibordles

korte lesbeschrijving

volledige lesbeschrijving

evalueren

Bijlagen: Vreemde vogels, we zien ze vliegen | Donzige dino in discokleur

Archeologen graven in de grond naar sporen uit het verleden. Regelmatig ontdekken ze restanten (fossielen) van vogels die eeuwen geleden hebben geleefd. Aan de hand van deze fossielen maken ze een beeld van hoe de dieren er hebben uitgezien. Ook biologen laten zich graag verrassen door diep in de regenwouden een nieuwe vogel(soort) te ontdekken. Alle vondsten brengen ze in kaart door de vogels precies te tekenen en te beschrijven; hoe en waar ze leven. Zo bestaan er boeken die vol staan met beschrijvingen, foto’s en tekeningen van vogels. Ook wij ontdekken, al werkende, vreemde vogels en brengen hun leefwereld in kaart... We zien ze al vliegen!

Meer informatie over Laat maar Leren.
Laat maar Leren is onderdeel van de Stichting Beeldend Onderwijs; een non profit organisatie ter bevordering van cultuureducatie. Laat maar Leren biedt twee methodes:

- Laat maar Zien, de methode voor beeldend onderwijs

- Laat maar Lezen, de methode voor creatief schrijven

Beide methodes hebben dezelfde uitgangspunten, gebaseerd op de procesgerichte didactiek.
Ga naar de website Laat maar Leren voor meer informatie. |
Inschrijven voor de digitale nieuwsbrief

twitter32x32.png Volg Laat maar Leren en Laat maar Zien via Twitter of Facebook | Volg Laat maar Lezen via Twitter of Facebook