Filter

Mannetje in de maan

Proefles Laat maar Zien

Vakgebied & deelgebied: handvaardigheid
Doelgroep: groep 3 en 4
Tijdsduur: 45 minuten
Benodigdheden: klei
Producent: Stichting Beeldend Onderwijs

Meer proeflessenAbonnement aanvragen

Inhoud
Plet een rond stuk chamotteklei en boetseer een portret in relief.

Lesmateriaal

open de digibordles

korte lesbeschrijving

volledige lesbeschrijving

evalueren

Mensen zijn wonderlijke wezens. Ze kijken naar de maan en wat zien ze? Zichzelf! Er zijn verhalen over geschreven en films over gemaakt. Het blijft een wonderlijk verschijnsel, dat 'Mannetje in de maan'. De kinderen maken van klei een halfruimtelijk portret van dit Mannetje (of Vrouwtje) in de maan.

Meer informatie over Laat maar Leren.
Laat maar Leren is onderdeel van de Stichting Beeldend Onderwijs; een non profit organisatie ter bevordering van cultuureducatie. Laat maar Leren biedt twee methodes:

- Laat maar Zien, de methode voor beeldend onderwijs

- Laat maar Lezen, de methode voor creatief schrijven

Beide methodes hebben dezelfde uitgangspunten, gebaseerd op de procesgerichte didactiek.
Ga naar de website Laat maar Leren voor meer informatie. |
Inschrijven voor de digitale nieuwsbrief

twitter32x32.png Volg Laat maar Leren en Laat maar Zien via Twitter of Facebook | Volg Laat maar Lezen via Twitter of Facebook