Filter

Mannetje in de maan - Laat maar Zien

Vakgebied: handvaardigheid
Deelgebied: aardrijkskunde
Doelgroep: 3 en 4

Producent: Laat maar Leren

Meer lessen van Laat maar Zien Abonnement aanvragen

Lesbrief

Mannetje in de maan

Mensen zijn wonderlijke wezens. Ze kijken naar de maan en wat zien ze? Zichzelf! Er zijn verhalen over geschreven en films over gemaakt. Het blijft een wonderlijk verschijnsel, dat 'Mannetje in de maan'. De kinderen maken van klei een halfruimtelijk portret van dit Mannetje (of Vrouwtje) in de maan.

Open de digibordles Lesbrief

Meer informatie over Laat maar Leren

Laat maar Leren is onderdeel van de Stichting Beeldend Onderwijs; een non profit organisatie ter bevordering van cultuureducatie. Laat maar Leren biedt drie methodes:

- Laat maar Zien, de methode voor beeldend onderwijs
- Laat maar Lezen, de methode voor creatief schrijven
- Laat maar Spelen, de methode voor drama

De methodes hebben dezelfde uitgangspunten, gebaseerd op de procesgerichte didactiek.

Ga naar de website Laat maar Leren voor meer informatie.


  Volg Laat maar Leren om op de hoogte te blijven