Filter

Stoelendans | fietswielspellen voor basisonderwijs

Vak- en deelgebied: verkeer, bewegingsonderwijs, buitenspelen
Groep: 1 t/m 8
Benodigdheden: fiets

Producent: Pedaleren | website fietswielspellen

Inhoud
Om veilig aan het verkeer deel te nemen is een goede beheersing van de fietsvaardigheden belangrijk voor kinderen. Met Fietswielspellen kan je deze fietsvaardigheden spelenderwijs aanleren of vergroten: invoegen, inhalen, rechts houden, (plotseling) stoppen en wegrijden etc.
Met de onderstaande les 'Stoelendans' kan je kennismaken met Fietswielspellen.

Lesmateriaal

Stoelendans op de fiets

Dit is een stoelendans op de fiets. Deelnemers rijden rond het Fietswiel (de cirkel). Op een afgesproken signaal plaatsen ze hun voorwiel op een STP (stip). Voor één deelnemer is er geen STP; die is af. Hij of zij verlaat het Fietswiel. Wie het laatst overblijft, is de winnaar.

Download de lesbrief | algemene toelichting bij de fietswielspellen

Meer informatie over Fietswielspellen
Een Fietswielspel is een kring van meestal twaalf punten waarbinnen en omheen 6 tot 12 deelnemers op de fiets, per step of loopfiets allerlei leerzame oefeningen / spellen kunnen doen. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden er één of meer Fietswielen opgezet. Er zijn meer dan 10 verschillende Fietswielspellen beschikbaar die allemaal met dezelfde het fietswiel (cirkel) kunnen worden uitgevoerd. Ideaal als bijvoorbeeld gymles.

Leerdoelen / Vaardigheden
De volgende fietsvaardigheden worden aangeleerd of vergroot: invoegen, inhalen, rechts houden, (plotseling) stoppen en wegrijden, op- en afstappen, reageren op situaties, rijden in groepen, naast elkaar fietsen, voorrang geven en krijgen, rekening houden met tegenliggers, afstand houden, beweegbaarheid op de fiets, hand uitsteken. Elementaire verkeersvaardigheden voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Ga voor meer informatie naar de website