Filter
Lesbrieven bij het thema Sinterklaas
ThiemeMeulenhoff

Vakgebied: Sinterklaas
Deelgebied:
taal, rekenen en Engels
Doelgroep: groep 4
t/m 8
Tijdsduur: afhankelijk van de les
Producent: ThiemeMeulenhoff | meer proeflessen

Inhoud
ThiemeMeulenhoff heeft lesmateriaal ontwikkeld bij het thema Sinterklaas. Dit materiaal is te gebruiken voor groep 5 t/m 8 bij taal, rekenen en Engels.

Lesmateriaal

Lesbrieven rekenen | meer informatie methode Alles Telt

Groep 4: Sinterklaas en zijn verjaardag | download de lesbrief
optellen en aftrekken

Groep 7/8:
Sinterklaas en zijn verjaardag | download de lesbrief
meten

Lesbrieven Engels | meer informatie methode Take it Easy

Groep 5/6: Fanatieke Piet | download de lesbrief
welke woorden horen er niet bij?

Groep 7/8: Sinterklaascadeautjes | download de lesbrief
waar is het cadeautje?

Lesbrieven taal | meer informatie methode Taalverhaal

Groep 5: Sinterklaascadeautje in je schoen | download de lesbrief
wat is een voorzetsel?


Groep 7/8: Sinterklaasgedicht bij je surprise | download de lesbrief
leer de opbouw van een gedicht

Meer informatie over ThiemeMeulenhoff
ThiemeMeulenhoff wil alle talenten laten bloeien. Het maakt niet uit welk talent, of dat nu een sociaal-emotioneel talent, een cognitief talent of een creatief talent is. Want iedereen wordt het meest gelukkig wanneer hij wordt aangesproken op zijn persoonlijke talenten en deze zo goed mogelijk kan benutten. Om talenten te kunnen laten bloeien, vernieuwen we het leren. Samen met scholen en docenten. We willen leerlingen laten leren op een manier die bij ze past en die leren leuk maakt.

facebook 32x32.pngfacebook 32x32.png Volg ThiemeMeulenhoff via Facebook of Twitter

Meer van ThiemeMeulenhoff: