Filter

100 jaar De Stijl

Vakgebied: geschiedenis, kunst en cultuur
Deelgebied: musea, excursies
Doelgroep: groep 1 t/m 8

Producent: Centraal Museum, Mondriaanhuis, Kunsthal KAdE en Rietveldpaviljoen Amersfoort


Lesmateriaal

In 2017 was het 100 jaar geleden dat de Nederlandse kunstbeweging De Stijl werd opgericht. Voor basisschoolleerlingen van groep 1 t/m 8 uit de Provincie Utrecht zijn diverse lessuggesties ontwikkeld. Op laagdrempelige en speelse wijze maken ze kennis met De Stijl, leren ze meer over de kunstenaars en creëren ze zelf kunstwerken in de traditie van De Stijl.

Groep 1 t/m 4

De leerlingen leren o.a. de primaire kleuren kennen en benoemen. De leerlingen gaan daarnaast experimenteren met de primaire kleuren. Ook leren de leerlingen wat een kunstenaar is en doet. Ze ervaren wat kunstenaars doen door zelf kunstwerken te maken aan de hand van eigen gekozen materialen.

video's lessuggesties lessuggesties presentatie handleiding

Groep 5 t/m 8

De leerlingen leren o.a. hoe De Stijl de architectuur heeft beïnvloed. Ze passen vervolgens de principes van De Stijl in een eigen werk toe. Ook leren leerlingen ervaren hoe “beeldend kijken” werkt.

video's lessuggesties lessuggesties presentatie handleiding

 

Spreekbeurten

Kunst moeten we delen. Houd jij binnenkort je spreekbeurt of werkstuk over De Stijl? Dan kun je hier allerlei informatie en materialen aanvragen.

Speciale tentoonstellingen in Utrecht & Amersfoort

De lessuggesties sluiten aan bij de speciale tentoonstellingen en rondleidingen in het kader van Mondriaan tot Dutch Design in het Centraal Museum te Utrecht en in het Mondriaanhuis, Kunsthal KAdE en Rietveldpaviljoen in Amersfoort. Een bezoek aan deze instellingen is van harte aan te bevelen om de ervaring van de leerlingen te verrijken. Uitgebreide informatie over alle activiteiten die in Utrecht & Amersfoort tijdens het Stijljaar plaatsvinden is te vinden op www.destijlutrechtamersfoort.nl

Aanvullende lespakketten

Voor nog meer inspiratie voor kinderen in het primair onderwijs hebben de deelnemende musea zelf ook nog andere onderwijsprogramma’s, museumlessen en rondleidingen ontwikkeld. Educatief maatwerk dat nog beter aansluit op de activiteiten van uw school is vanzelfsprekend ook mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met de deelnemende musea. Kijk voor meer informatie op: www.centraalmuseum.nl, www.mondriaanhuis.nl en www.kunsthalkade.nl.


Volg De Stijl Utrecht & Amersfoort om op de hoogte te blijven