Filter

Lespakket: Het Keringhuis - Leren over waterbeheer | deltawerken

Vakgebied: aardrijkskunde, techniek
Deelgebied: duurzaamheid, de haven
Doelgroep: groep 5 t/m 8
Tijdsduur: afhankelijk van de les
Benodigdheden: zie lesmateriaal hieronder
Producent: Het Keringhuis |
Podium

Inhoud
Bezoek met de klas het Keringhuis! Tijdens een excursie naar informatie- en educatiecentrum het Keringhuis bezoeken leerlingen de Maeslantkering en ontdekken ze alles over waterbeheer. Bekijk hier het uitgebreide aanbod. Onderstaand lesmateriaal kunt u gebruiken ter voorbereiding, maar is ook los van een bezoek.

Lesmateriaal

Leermiddelen groep 5/6
basisles: werkblad | antwoorden | digibordtool | filmpje 1 | filmpje 2
duurzaam werken: werkblad | antwoorden | digibordtool | filmpje

Leermiddelen groep 7/8
basisles: werkblad | antwoorden | digibordtool | filmpje

zand boven water: werkblad | antwoorden | digibordtool | filmpje
duurzaam bouwen: werkblad | antwoorden | digibordtool
duurzaam werken: werkblad | antwoorden | digibordtool | filmpje
dijken bouwen: werkblad | antwoorden | digibordtool | filmpje

Meer educatief materiaal over de haven en waterbeheer:
Interactieve kaart van de haven

Klokhuis: de Rotterdamse haven
Filmpje over de taken van waterschap (schoon, voldoende en veilig water)
Droppie Water in de klas

Leerzame excursies voor primair onderwijs
Naast één van de armen van de Maeslantkering, ligt educatiecentrum het Keringhuis. Stel uw eigen leerzame programma samen. U kunt kiezen uit:
Waterworkshop (90 minuten) | Scholenrondleiding (90 minuten) | Rondvaart (90 minuten) | Gemaal Westland (90 minuten) | Proefjesrondleiding

 
Meer informatie over leren over waterbeheer Het Keringhuis?

Bezoek met de klas Het Keringhuis! Tijdens een excursie naar informatie- en educatiecentrum het Keringhuis in Hoek van Holland bezoeken leerlingen de Maeslantkering en ontdekken ze alles over waterbeheer. Ons educatieve programma sluit aan op het lesniveau en de leerdoelen van aardrijkskunde in groep 7 en 8 in het primair onderwijs.  Door middel van de rondleiding of een interactieve waterworkshop leren de leerlingen over het Nederlandse waterbeleid, N.A.P., duinen, dijken en polders, de werking van de Maeslantkering en de watersnoodramp. Ontdek hier het uitgebreide aanbod en bijpassend lesmateriaal.

twitter32x32.png
Volg Het Keringhuis via Twitter en Facebook.