Filter

Het Keringhuis - waterbeheer

Vakgebied: aardrijkskunde, techniek
Deelgebied: duurzaamheid, de haven
Doelgroep: groep 5 t/m 8

Producent: Het Keringhuis | Podium

Lesmateriaal

Bezoek met de klas het Keringhuis! Tijdens een excursie naar informatie- en educatiecentrum het Keringhuis bezoeken leerlingen de Maeslantkering en ontdekken ze alles over waterbeheer. Bekijk hier het uitgebreide aanbod. Onderstaand lesmateriaal kunt u gebruiken ter voorbereiding, maar is ook los van een bezoek.

Groep 5 en 6

Duurzaamheid, topografie en meer over de Rotterdamse haven.

basisles: werkblad | antwoorden | filmpje 1 | filmpje 2
duurzaam werken: werkblad | antwoorden | filmpje

Groep 7 en 8

basisles: werkblad | antwoorden | filmpje
zand boven water: werkblad | antwoorden | filmpje
duurzaam bouwen: werkblad | antwoorden 
duurzaam werken: werkblad | antwoorden | filmpje
dijken bouwen: werkblad | antwoorden | filmpje

Leerzame excursies

Een excursie naar het Keringhuis sluit naadloos aan op de aardrijkskundelessen voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Hoe houden we droge voeten? Bezoek de Maeslantkering en leer meer over o.a. het Nederlandse waterbeleid, N.A.P., duinen, dijken en polders en de watersnoodramp.

Ga naar de website van het Keringhuis

Meer educatief materiaal over de haven en waterbeheer:

Interactieve kaart van de haven
Klokhuis: de Rotterdamse haven
Filmpje over de taken van waterschap (schoon, voldoende en veilig water)
Droppie Water in de klas

Meer informatie over leren over waterbeheer Het Keringhuis

Bezoek met de klas Het Keringhuis! Tijdens een excursie naar informatie- en educatiecentrum het Keringhuis in Hoek van Holland bezoeken leerlingen de Maeslantkering en ontdekken ze alles over waterbeheer. Ons educatieve programma sluit aan op het lesniveau en de leerdoelen van aardrijkskunde in groep 7 en 8 in het primair onderwijs.  Door middel van de rondleiding of een interactieve waterworkshop leren de leerlingen over het Nederlandse waterbeleid, N.A.P., duinen, dijken en polders, de werking van de Maeslantkering en de watersnoodramp. Ontdek hier het uitgebreide aanbod en bijpassend lesmateriaal.


Volg het Keringhuis om op de hoogte te blijven