Filter

Lespakket: Kerken in rivierenland

Vakgebied: geschiedenis | godsdienst
Deelgebied: cultuur, cultureel erfgoed, kerken
Doelgroep: groep 1 t/m 8
Benodigdheden: onderstaand lesmateriaal
Producent: Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) | onderwijspagina

Inhoud
Dit project heeft als onderwerp de kerken van Buren, Rijswijk en Kerk-Avezaath en is bestemd voor de basisscholen in het gebied waar deze kerken staan. De leerkracht verzorgt de lessen zowel op school als op locatie. In de kerk is een gastheer of gastvrouw aanwezig.
Werkbladen, foto’s en handleidingen zijn digitaal beschikbaar (zie hieronder). Op verzoek wordt het materiaal per kerk (handleiding en setje werkbladen) op papier naar de leerkracht gestuurd. Aanvragen per e-mail: info@geldersekerken.nl
Bij uitvoering van het project ontvangt de leerkracht papieren werkbladen voor alle leerlingen.

Lesmateriaal

Sint Lambertuskerk in Buren

Groep 1-2: In Buren staat een kerk | fotoblad
Groep 3-4: De kerk een bijzonder gebouw | werkblad
Groep 6: Vanaf najaar 2017 is een project beschikbaar in het
              kader van Reizen in de Tijd. Ga naar het project.
Groep 7-8: Graven van Buren | werkblad op school
Groep 7-8: Graven van Buren | werkblad in de kerk

Handleiding
Foto's buiten | foto's binnen


Sint Lambertuskerk in Kerk-Avezaath

Groep 1-2: In Avezaath staat een kerk | fotoblad
Groep 3-4: De kerk een bijzonder gebouw | werkblad

Voor groep 5 t/m 8 staan in de handleiding suggesties voor de kerk in het dorp, deze groepen kunnen ook gebruik maken van de mogelijkheden in Buren.

Handleiding
Foto's buiten | foto's binnen

Martinuskerk in Rijswijk

Groep 1-2: In Rijskwijk staat een kerk | fotoblad
Groep 3-4: De kerk een bijzonder gebouw | werkblad

Voor groep 5 t/m 8 staan in de handleiding suggesties voor de kerk in het dorp, deze groepen kunnen ook gebruik maken van de mogelijkheden in Buren.

Handleiding
Foto's buiten | foto's binnen

Aanvullend lesmateriaal
- Bekijk de uitzending van Heilige huisjes over de Katholieke kerk

- Bekijk de uitzending van Heilige huisjes over de Protestantse kerk

Meer informatie over de Stichting Oude Gelderse Kerken
De Stichting Oude Gelderse Kerken, eigenaar van een groeiend aantal kerkgebouwen in de provincie, heeft dit pakket laten ontwikkelen om kinderen kennis te laten maken met cultureel erfgoed in het algemeen en de kerken van Buren, Kerk-Avezaath en Rijswijk in het bijzonder.
Zie ook: www.oudegeldersekerken.nl