Filter
 

Lespakket: Kriebels in je buik

Vakgebied & deelgebied: biologie | sociaal emotioneel
Doelgroep: groep 1-8
Tijdsduur: afhankelijk van de les

                    

Inhoud
Kriebels in je buik is een online lesmethode voor relationele en seksuele vorming in groep 1 tot en met 8. Met leuke interactieve werkvormen op het digibord. De lessen volgen de seksuele ontwikkeling van kinderen en zijn zelf samen te stellen uit vaste en optionele onderdelen.

Lesmateriaal

Groep 1 | Wie ben ik | 80 min
Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld
- De leerlingen kennen hun eigen lichaam
- De leerlingen leren dat ieder lichaam uniek en speciaal is
- De leerlingen respecteren onderlinge verschillen tussen mensen

Digibordles | handleiding

Groep 2 | Jongens en meisjes | 55 min
Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld
- bewustworden van lichamelijke verschillen tussen jongens en meisjes
- De leerlingen weten dat jongens en meisjes gelijkwaardig zijn
- nadenken over sekse-stereotiep gedrag van jongens en meisjes in de media

Digibordles | handleiding

Groep 3 | Hoe ben jij geboren? | 50 min
Voortplanting en gezinsvorming
- De leerlingen weten hoe een baby in de buik van de moeder komt, hoe een baby groeit in de buik en hoe een baby geboren wordt
- De leerlingen zijn zich ervan bewust dat sommige mensen geen kinderen (meer) willen of kunnen krijgen

Digibordles | handleiding

Groep 4 | Wie vind ik speciaal? | 35 min
Sociale en emotionele ontwikkeling
- inzicht krijgen in relaties en wie voor hen belangrijk of bijzonder zijn
- bewustwording dat je met verschillende mensen bevriend kunt zijn
- weten hoe je kunt laten merken dat je een ander aardig of lief vindt

Digibordles | handleiding

Groep 5 | Zullen wij vrienden zijn? | 115 min
Sociale en emotionele ontwikkeling
- weten hoe ze contacten moeten leggen en vriendschappen kunnen aangaan
- weten dat er verschillende manieren zijn om een vriendschap te onderhouden
- bewustwording dat er situaties kunnen zijn waarin een vriendschap niet meer prettig voelt

Digibordles | handleiding

Groep 6 | Bloos je van bloot? | 120 min
Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld
- De leerlingen kunnen uitleggen dat er verschillende normen en (culturele) gewoontes bestaan rondom acceptabele kleding, bloot zijn en privacy
- De leerlingen zijn zich ervan bewust dat hun eigen perceptie over bloot zijn en privacy kan veranderen door de puberteit.
- Bewustwording dat ‘blote kleding’ verschillende reacties kan oproepen.

Digibordles | handleiding

Groep 7 | Internetvrienden | 120 min
Seksuele weerbaarheid
- weten dat internet en social media leuke en minder leuke kanten in zich hebben.
- elkaar tips geven om mediawijs met social media en internet om te gaan.
- weten aan wie ze hulp kunnen vragen als het online mis gaat.

Digibordles | handleiding

Meer digibordlessen: Mannen en vrouwen in de media | 


Groep 8 | Seksueel grensoverschrijdend gedrag | 90 min
Seksuele weerbaarheid
- De leerlingen krijgen zicht op de aard, omvang en gevolgen van seksueel misbruik en seksuele grensoverschrijding
- De leerlingen leren seksueel grensoverschrijdende situaties herkennen
- weten bij wie zij bij bedreigende situaties om hulp kunnen vragen

Digibordles | handleiding


Aanvullend lesmateriaal | digibordlessen
De onderstaande digibordlessen kunnen naar eigen keuze worden ingezet:

Voortplanting en gezinsvorming: Voortplanting | Wie zijn belangrijk voor je? | Hoe ontstaan baby's en hoe worden ze geboren? | De geslachtsdelen | Wie krijgt er een baby'tje? |

Sociale en emotionele ontwikkeling: Wat voelt fijn en wat niet? (ja-, nee- en twijfelgevoelens) | Wat zou jij doen? | Vriendschap en verliefdheid | Verschillende soorten relaties | Mannen en vrouwen - wie doet wat? | Vriendschap - hoe word je vrienden met iemand? | Gezocht: een vriend! | Vandaag gaan we het hebben over.... - Verliefd zijn! | Ik vind jou lief - Waar gaan we het vandaag over hebben? | Wat voel ik? | Wij zijn vriendjes - Waar gaan we het vandaag over hebben? |

Seksuele weerbaarheid: Onprettige situaties | Hoe zeg ik ja of nee? |

Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld: Meisjes in de puberteit | Het geslachtsdeel | Jongens in de puberteit | Wat is seks? | Mannen en vrouwen in de media | Kwaliteiten en talenten - wat maakt iedereen zo speciaal? | Jongens en meisjes - wat vind jij? | Bloos je van bloot? - Waar gaan we het vandaag over hebben? | Wie ben ik? | In je blootje - waar gaan we het vandaag over hebben? | Jongens en meisjes |


Week van de Lentekriebels
In 2017 vindt de Week van de Lentekriebels plaats van 20 tot en met 24 maart. Tijdens de Week van de Lentekriebels worden scholen, leerkrachten en ouders gestimuleerd om aandacht te besteden aan relationele en seksuele vorming bij kinderen in groep 1 t/m 8.

Tip: Leuke muzikale aanvulling bij de Week van de Lentekriebels! Voor alle groepen heeft 123ZING Lentekriebel-liedjes geschreven, met handige meezingvideo's. Ga naar de liedjes.