Filter

Lespakket: PazzUp Junior | Risico's op en rond het spoor

Vakgebied: verkeer
Deelgebied: veiligheid rondom het spoor, gastlessen
Doelgroep: groep 5 t/m 8
Tijdsduur: zelf te bepalen

Producent:
ProRail | Podium

Inhoud
‘PazzUp junior’ is een gebruiksklaar lespakket van ProRail over risicovol gedrag langs het spoor.


Lesmateriaal
Het lesmateriaal is geschikt voor kinderen van groep 5 t/m 8.  Alle leerlingen kunnen zonder voorbereiding online aan de slag met de interactieve spoorkaart. Welke mensen op deze kaart vertonen gevaarlijk gedrag?
Leerlingen uit groep 7/8 bekijken daarna de nieuwe animaties met Simon de Spoorwachter en voeren verschillende soorten opdrachten uit. ‘PazzUp Junior’ bestaat uit zowel online als offline materiaal, waarmee individueel en klassikaal en zowel in de les als thuis, gewerkt kan worden.

Lesmateriaal groep 5 t/m 8

- interactieve spoorkaart
- werkblad groep 5-6 | antwoorden
- handleiding groep 5-6

- handleiding groep 7-8

Extra lesmateriaal voor groep 7-8

Help Simon de Spoorwachter (4 animaties)

- bekijk de animaties
- werkblad bij animatie 3
- werkblad bij animatie 4


Gastles

Het is mogelijk om een gastles van ongeveer 1 uur aan te vragen voor groep 8. Een medewerker van ProRail bezoekt uw klas en bespreekt aan de hand van filmpjes en actuele krantenberichten op interactieve wijze met de leerlingen de gevaren van hun eigen gedrag langs het spoor. Bestel de docentenhandleiding en vraag de gastles aan via: http://www.pazzup.nl/junior/bestellen.

Meer informatie over ProRail:
Voor ProRail staat veiligheid op één. Daarom heeft onveilig gedrag op en rond het spoor de volle aandacht. Met acties en campagnes wijst ProRail op de gevaren van spoorlopen of het negeren van de waarschuwingssignalen bij een spoorwegovergang. PazzUp is ontwikkeld om kinderen en jongeren te informeren over veiligheid rondom het spoor.
In het lesmateriaal staat de boodschap centraal dat je bij het spoor altijd op je hoede moet zijn, en dat de verkeersregels hier niet voor niets gelden.

twitter32x32.png Volg ProRail via Twitter of Facebook