Filter

PazzUp Junior

Vakgebied: verkeer
Deelgebied: vervoer, veiligheid, gastlessen
Doelgroep: groep 5 t/m 8

Producent: ProRail | Podium


Lespakket over risico's op en rond het spoor

‘PazzUp junior’ is een gebruiksklaar lespakket van ProRail over risicovol gedrag langs het spoor. De leerlingen kunnen zonder voorbereiding online aan de slag met de interactieve spoorkaart. Welke mensen op deze kaart vertonen gevaarlijk gedrag? Leerlingen uit groep 7/8 bekijken daarna de nieuwe animaties met Simon de Spoorwachter en voeren verschillende soorten opdrachten uit. ‘PazzUp Junior’ bestaat uit zowel online als offline materiaal, waarmee individueel en klassikaal en zowel in de les als thuis, gewerkt kan worden.

PazzUp Junior groep 5 t/m 8

Op deze kaart gebeurt van alles. Er lopen mensen, er spelen kinderen en... er rijden treinen. Een aantal mensen doet gevaarlijke dingen rondom het spoor. Kun jij ze allemaal vinden?

interactieve spoorkaart werkblad groep 5-6 antwoorden handleiding groep 5-6 handleiding groep 7-8
Extra lesmateriaal voor groep 7 en 8

Help Simon de Spoorwachter (4 animaties)

Bekijk de animaties werkblad animatie 3 werkblad animatie 4 toets voor groep 7-8

Gastles

Het is mogelijk om een gastles van ongeveer 1 uur aan te vragen voor groep 8. Een medewerker van ProRail bezoekt uw klas en bespreekt aan de hand van filmpjes en actuele krantenberichten op interactieve wijze met de leerlingen de gevaren van hun eigen gedrag langs het spoor. Bestel de docentenhandleiding en vraag de gastles aan via: https://www.pazzup.nl/junior/bestellen.


Meer informatie over ProRail

Voor ProRail staat veiligheid op één. Daarom heeft onveilig gedrag op en rond het spoor de volle aandacht. Met acties en campagnes wijst ProRail op de gevaren van spoorlopen of het negeren van de waarschuwingssignalen bij een spoorwegovergang. PazzUp is ontwikkeld om kinderen en jongeren te informeren over veiligheid rondom het spoor.
In het lesmateriaal staat de boodschap centraal dat je bij het spoor altijd op je hoede moet zijn, en dat de verkeersregels hier niet voor niets gelden.

Volg ProRail om op de hoogte te blijven