Filter

Wind voor NOP!

Vakgebied: aardrijkskunde, techniek
deelgebied: natuur, (duurzame) energie, milieu
Doelgroep: groep 6 t/m 8

Producent: Windpark Noordoostpolder

Lesmateriaal

Wind voor NOP! is een educatief pakket dat bestaat uit drie overzichtelijke, gevarieerde en complete lessen, werkbladen en proefjes. Open de digibordmodule.

Het lespakket bestaat uit een website met drie lessen. Les 1 behandelt: Wat is energie (algemene kennis), les 2: Windpark Noordoostpolder (specifieke kennis over windenergie en het windpark) en les 3: Hoe werken windturbines (technische kennis). Iedere les brengt op een laagdrempelige en aansprekende manier het onderwerp voor het voetlicht met foto’s, filmpjes, informatie- en werkbladen en proefjes. Om de docentenhandleiding te verkrijgen, kun je op de homepage van Wind voor NOP! links onderaan op ‘Voor de leerkracht’ klikken.

Meer informatie over Windpark Noordooosterpolder

Het lespakket is een initiatief van Windpark Noordoostpolder, een belangrijke duurzame energiebron voor Nederland bestaande uit 86 windturbines op het land en in het water langs de dijken van het IJsselmeer aan de westkant van de Noordoostpolder. Het windpark beoogt met dit pakket een steentje bij te dragen aan de voorlichting van de jeugd over het belang van duurzame energie.