Filter

Zeebenen gezocht

Vakgebied: techniek, beroepsvoorlichting
Deelgebied: gastlessen, zeevaart, aardrijkskunde
Doelgroep: groep 7 en 8

Producent: Taskforce Arbeidsmarkt Zeevarenden


Lespakket

Met Zeebenen in de klas komen zeevarenden, loodsen, kapiteins, stuurmannen en werktuigkundigen in groep 7/8 van de basisschool vertellen over hun werk op zee. Wil je als basisschool ook een zeevarende in de klas? Meld je dan aan via het webformulier. Je kunt de lesbrieven ook zonder een gastles gebruiken. Bekijk de video 'Gastles in de klas'.

Zeebenen in de klas

Naast het aanvragen van een gastles, kan je de onderstaande lesbrieven inzetten in de groep. Hierin komen onder andere gevarieerde opdrachten aan bod over de VOC, delfstoffen en wereldwijde topografie.

Lesbrief aardrijkskunde en geschiedenis Opdrachten aardr. en gesch. PowerPoint Lesbrief taal Opdrachten taalAntwoorden

Zeebenen gezocht filmpjes:

Stuurman | stagiaire | werktuigkundige | kapitein | containervaart | zeevaartschool | tankvaart | sleepvaart | passagiersvaart

Aanvullend lesmateriaal

Meer informatie over de gastles Zeebenen gezocht

Om meer bekendheid te geven aan het beroep van zeevarende worden gastlessen gegeven aan groep 7 en 8 van basisscholen. Hier komt een kapitein, loods, werktuigkundige of stuurman in de klas vertellen over zijn of haar beroep en ervaringen op zee. De gastles duurt doorgaans een uur tot anderhalf uur.

Bij het lesprogramma hoort een virtuele tour door een schip. Tijdens deze tour neemt de zeevarende de leerlingen mee door alle ruimtes van het schip, inclusief de brug en machinekamer.

Aan het eind van de presentatie mogen de leerlingen tal van vragen stellen. Hoe bestuur je een schip? Hoe woon en werk je aan boord van een schip? Wat gebeurt er als je ziek wordt? Is de zeevaartschool een leuke opleiding en hoe is het om zover van huis te zijn? 

Heeft jouw school interesse in een gratis gastles? Meld je dan hier aan!


Volg Zeebenen gezocht om op de hoogte te blijven