Filter

Lespakket: Zeebenen gezocht - zeevaart

Vakgebied: gastlessen, beroepsvoorlichting
Deelgebied:
verkeer, taal, aardrijkskunde, geschiedenis, reizen, zeevaart
Doelgroep: 7 en 8
Tijdsduur: afhankelijk van de les
Producent: Taskforce Arbeidsmarkt Zeevarenden | website

Inhoud
Met Zeebenen in de klas komen zeevarenden, loodsen, kapiteins, stuurmannen en werktuigkundigen in groep 7/8 van de basisschool vertellen over hun werk op zee. Wilt u als basisschool ook een zeevarende in de klas? Meldt u zich dan aan via het webformulier. U mag natuurlijk ook zelf aan de slag met het lesmateriaal.
 
Lesmateriaal

Leermiddelen groep 7/8
Lesbrief aardrijkskunde & geschiedenis | antwoorden en handleiding | PowerPoint
Lesbrief taal | antwoorden | handleiding

Tip! Zeebenen gezocht filmpjes:
Stuurman, stagiaire, werktuigkundige, kapitein,
Containervaart, zeevaartschool, tankvaart, sleepvaart, passagiersvaart

Aanvullend lesmateriaal:
- Bekijk verschillende soorten schepen
- Bekijk de onderdelen van het schip
- Speel de quiz

Meer informatie over de gastles bij Zeebenen gezocht?
De gastles duurt doorgaans een uur tot anderhalf uur. De leerlingen stellen tal van vragen. Hoe bestuur je een schip? Hoe woon en werk je aan boord van een schip? Wat gebeurt er als je ziek wordt? Is de zeevaartschool een leuke opleiding en hoe is het om zover van huis te zijn? De leerkrachten ontvangen vooraf de gastles een aantal introductielessen over taal, aardrijkskunde en geschiedenis en handvaardigheid.

twitter32x32.png Volg Koninklijke Nederlandse Vereniging van Reders via Twitter.