Filter

Lespakketten en Lesbrieven

Het portal voor het onderwijs

Op lespakketten.basisonderwijs.online en lespakketten.voortgezetonderwijs.online vindt u lespakketten en lesbrieven voor het basis- en voortgezet onderwijs. Deze leermiddelen zijn ondergebracht in diverse vakgebieden en categorieën. Aan de linkerkant kunt u de gewenste selectie ingeven en navigeert u snel een eenvoudig naar geschikte de lespakketten en lesbrieven. De portals zijn onderdeel van portalengroep.nl.

Lespakket of lesbrief positioneren

Portalengroep.nl beschikt over een communicatienetwerk binnen het onderwijs. De educatieve portals worden dagelijks door meer dan 25.000 (uniek) gebruikers bezocht. Daarnaast wordt er een educatieve nieuwsbrief verzonden naar ruim 20.000 leerkrachten. Er is een herkenbaar en duidelijk format ontwikkeld om lespakketten en lesbrieven te positioneren, waardoor de content eenvoudig en laagdrempelig voor de leerkracht wordt ontsloten.

Basisonderwijs.online en voortgezetonderwijs.online bieden u de ideale mogelijkheid uw product(en) te positioneren. Desgewenst wordt er samen met u een communicatieplan opgesteld.

Vraag hier meer informatie aan

Lespakket of lesbrief ontwikkelen

Met behulp van een lespakket of een lesbrief kunt u gericht een onderwerp of thema onder de aandacht brengen binnen het onderwijs. Het is hierbij van belang om bij de belevingswereld van de leerlingen aan te sluiten en het pakket zo vorm te geven dat leerkrachten er eenvoudig mee aan de slag kunnen.

Portalengroep.nl kan u adviseren en begeleiden vanaf de start tot de uiteindelijke uitgave.

Vraag hier meer informatie aan

Klik hieronder voor een overzicht van alle lespakketten

Bekijk alle lespakketten poBekijk alle lespakketten vo