Filter

Miep Diesel - dagboek over het leven in de Tweede Wereldoorlog

Vakgebied: Geschiedenis
Deelgebied: Oriëntatie op jezelf, mens en samenleving
Doelgroep: 7 en 8

Producent: Stichting Miep Diesel | Podium

Gratis lespakket Miep Diesel

Lespakket

Met het dagboek van Miep Diesel neem je je leerlingen mee in het leven en de belevingswereld van een puber tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van de belevenissen van Miep kunnen de leerlingen zich inleven in het leven van een puber in een onveilige situatie. 

Leerlingen ontdekken wat zij kunnen doen om hun eigen gevoelens een plek te geven. Het benoemen van gevoelens en hierover schrijven kan enorm helpen om je beter te voelen. Via het boek van Miep komt dit op een luchtige manier ter sprake.

Onderdelen

Het lesmateriaal bestaat uit een korte film, werkblad, docentenhandleiding en een presentatie met dagboekfragmenten. Het materiaal is bestemd voor leerlingen van groep 7/8. Het werkblad en de andere lesmaterialen zijn gratis te verkrijgen via de knop hieronder.

Werkblad Download lesmateriaal

 

Kerndoelen

De leerlingen:

  • Krijgen inzicht in het dagelijks leven van jonge mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • Krijgen meer begrip voor mensen die in een oorlog of andere onveilige situatie leven.
  • Realiseren zich dat leven in vrijheid en welvaart niet vanzelfsprekend is.
  • Ontdekken dat een egodocument (dagboek, video, lied of andere uitingsvorm) kan dienen als klankbord, dat opschrijven (of vertellen) helpt bij het uiten van gevoelens.
  • Het schrijven over gevoelens draagt ook bij aan het vergroten van de woordenschat en het oefenen van communicatievaardigheden.Meer informatie over Miep Diesel

De stichting Miep Diesel streeft ernaar om het dagelijks leven van de tiener Miep Diesel, die leefde in de Tweede Wereldoorlog, inzichtelijk te maken voor jongeren van nu. Het leven in tijden van conflicten is een actueler thema dan ooit. Egodocumenten kunnen jongeren helpen zich te uiten en hun communicatievaardigheden te verbeteren. 

Ga naar de website voor meer informatie over Miep Diesel

  Volg Stichting Miep Diesel om op de hoogte te blijven