Filter

Nationale Tuinvogeltelling - Vogelbescherming

Vakgebied: biologie
Deelgebied: dieren, vogels
Doelgroep: 5 t/m 8

Producent: Vogelbescherming

Meer lesmateriaal van Vogelbescherming Informatie en aanmelden

Lesmateriaal

In januari kunt u met de leerlingen meedoen met de Tuinvogeltelling. Tel een half uurtje de vogels op het schoolplein en geef de resultaten door aan Vogelbescherming. Er zijn speciaal handleidingen, lesbrieven en zoekkaarten beschikbaar. Ga naar de website en doe mee!


 

Hoe werkt de Tuinvogeltelling? Iedereen kan meedoen in 3 gemakkelijke stappen:

  • Stap 1: Tel vóór of op vrijdag 25 januari 2019 een half uur de vogels op het schoolplein of de omgeving. Vliegen de vogels alleen maar over? Die tellen niet mee. Vanaf vrijdag 25 januari 2019 kunnen alle scholen en groepen hun tellingen doorgeven via de website.
  • Stap 2: Noteer alle waarnemingen van een soort. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loopt u het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die jullie tegelijk hebben gezien. Dus: ziet de klas in jullie tel-halfuur 3 koolmezen tegelijk en even later 5 koolmezen? Dan geeft u door: 5 koolmezen.
  • Stap 3: Geef de telling door via de app Tuinvogels of via deze website.
Lesmateriaal Tuinvogeltelling

Download het gratis lesmateriaal van de Tuinvogeltelling. Laat u inspireren met leuke doe-tips, handige telformulieren voor kinderen en informatie over vogelherkenning en vogelgedrag.

Ga naar het lesmateriaal


Klik hier om je in te schrijven voor de Tuinvogeltelling!


Meer informatie over Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.
Vogelbescherming Nederland wil een wereld met een rijke verscheidenheid aan vogels en natuur, waar mensen van genieten en zich voor inzetten.
Ga naar de website voor meer informatie.


Volg Vogelbescherming om op de hoogte te blijven