Filter
Spelling%20oefenen%20start
Staal | Groep 5 | 13%20Kilo-woord
 

De meest complete website om spelling en taal te oefenen

Instructie

Regels en trucjes

Oefenen

Feedback

Woorden los of in zinsverband

Ondersteunende plaatjes

Woordenschat

Opklimmend in moelijkheid

Zelf lezen of laten voorlezen

Leerlingvolgsysteem

Flitswoorden en dictees (woorden of zinnen van diverse taalmethoden)

voor pc, tablet en smartphone

www.meesterklaas.nl