Filter

Spelling oefenen basis

Staal | Groep 7 | 31 Trottoirwoord

Staal | Groep 7 | 31 Trottoirwoord

Bestel spellingswerkbladen meesterklaas.nl Kies andere woorden of een andere oefening
Meester Klaas

De meest complete website om
spelling en taal te oefenen

Instructie

Regels en trucjes

Oefenen

Feedback

Woorden los of in zinsverband

Ondersteunende plaatjes

Woordenschat

Opklimmend in moelijkheid

Zelf lezen of laten voorlezen

Leerlingvolgsysteem

Flitswoorden en dictees (woorden ofzinnen van diverse taalmethoden)

Flitswoorden en dictees (woorden of
zinnen van diverse taalmethoden)

voor pc, tablet en smartphone

www.meesterklaas.nl