Filter

PRIMA anti-pestaanpak | VeiligheidNL

proefles groep 8

Vakgebied: sociaal-emotioneel
Deelgebied: pesten

Doelgroep: 1 t/m 8
Tijdsduur: Ongeveer 45 minuten
Producent: VeiligheidNL

Meer informatie over PRIMABestel het lesmateriaalInhoud anti-pestaanpak

Voor elke groep is er een PRIMA lesboekje ontwikkeld, onderdeel van de PRIMA lessenserie. Als ondersteuning van de lessenserie zijn er vanaf groep 4 bijbehorende video's, waarin situaties in de klas worden getoond. In de handleidingen en de leerlingenboekjes wordt er verwezen naar deze filmpjes. Met onderstaande les 1 voor groep 8 kunt u kennismaken met de anti-pestaanpak.

Lesmateriaal: groep 8 - les 1 | Leren over het groepsproces

Lesdoelen:
- De leerlingen leren wat de verschillen tussen pesten
en plagen zijn.
- De leerlingen leren verschillende manieren van pesten herkennen.
- De leerlingen leren welke zes rollen er zijn in pestsituaties en hoe zij deze rollen kunnen herkennen.
- De leerlingen denken na over hun eigen rol en begrijpen dat zij niet altijd dezelfde rol hebben.
- De leerlingen maken kennis met de sociale norm, die aangeeft dat ze vriendelijk met elkaar omgaan en elkaar niet pesten.

Benodigdheden:

leerlingenboekje les 1 (pdf) | handleiding les 1 (pdf)

filmpjes: 'Natte broek' | Het Klokhuis 'Cyberpesten'

De Pestmeter en handelingsadvies bij digitaal pesten

De Pestmeter is een digitale vragenlijst over pesten op school in de vorm van een interactieve Whatsappchat en is bedoeld voor leerlingen uit groep 5 tot en met 8. De uitkomsten van de Pestmeter laat onder andere zien wie pester(s) en gepeste(n) zijn, hoe er gepest wordt en op welke plekken dit gebeurt. Op basis van de resultaten van de Pestmeter krijgt de leerkracht handelingsadviezen op individeel-, groeps- en schoolniveau.

Bekijk het ‘Handelingsadvies bij digitaal pesten’.

Aflevering Het Klokhuis over cyberpesten
Bekijk met de leerlingen de aflevering van Het Klokhuis over cyberpesten. In deze aflevering wordt duidelijk uitgelegd wat cyberpesten inhoudt en wat je ertegen kunt doen. Geef de leerlingen na afloop de kans om te reageren op het programma:
- Wat vonden ze van deze aflevering?
- Wat wisten ze al? Wat wisten ze nog niet?
- Wat maakten ze zelf eens mee?

Bekijk de uitzending van Het Klokhuis over cyberpesten

Meer over PRIMA
De effectieve anti-pestaanpak PRIMA sluit aan op de behoefte van de leerkracht en geeft scholen een schoolbrede en modulaire aanpak dat inzetbaar is voor groep 1 t/m groep 8. Deze aanpak bestaat uit een aantal praktische onderdelen:
-    Een digitale Pestmeter voor de leerling in de vorm van een speelse WhatsApp-chat om het klassenklimaat te meten.
-    Praktische handelingsadviezen voor leerkrachten.
-    Een doorlopende leerlijn (gr 1 t/m 8) die zicht richt op het groepsproces, weerbaarheid strategieën en pro-sociale vaardigheden, ondersteund met video’s voor de leerlingen.
-    Een e-learning voor leerkrachten algemene basiskennis en aanpak van pesten op school

PRIMA maakt van de school een veilige plek en zorgt voor een pro-sociaal en veilig schoolklimaat, waar leerlingen zorgzaam met elkaar omgaan. PRIMA zich op drie doelen:
1.    Pestgedrag voorkomen door sociaal gedrag te stimuleren, ouders te betrekken en het groeps- en schoolklimaat te versterken.
2.    Pestgedrag signaleren door pestgedrag actief te onderzoeken en te monitoren.
3.    Pestgedrag stoppen door onmiddellijk in te grijpen wanneer het wordt gesignaleerd of wanneer een leerling pestgedrag meldt.

Effectieve methode!
De compleet vernieuwde en schoolbrede PRIMA anti-pestaanpak is in samenwerking met leerkrachten, schoolleiding en wetenschappelijke inzichten tot stand gekomen.  Uit recent onderzoek naar de effectiviteit van veelgebruikte anti-pestprogramma’s op basisscholen blijkt dat PRIMA één van de vier methodes is die op de Nederlandse basisscholen effectief zijn.

Ga naar de website voor meer informatie

twitter32x32.pngfacebook 32x32.png Volg VeiligheidNL via Twitter en Facebook.