Filter

PRIMA anti-pestaanpak | VeiligheidNL

Vakgebied: sociaal-emotioneel
Deelgebied: pesten, groepsdynamiek
Doelgroep: 1 t/m 8

Producent: VeiligheidNL

Bestel PRIMA Meer informatie over PRIMA

Lespakket

Het PRIMA-lespakket bestaat uit 4 onderdelen; een lessenserie, de Pestmeter, een e-learning en extra begeleiding. Bij elkaar vormen deze een compleet, schoolbreed en doorlopend anti-pestbeleid. Het pakket is als geheel te gebruiken maar de onderdelen kunnen ook los van elkaar worden ingezet.

Lessenserie: Leren over het groepsproces
Voor elke groep is er een leerlingenboekje met bijgaande docentenhandleiding beschikbaar. De lessen richten zich op het groepsproces, weerbaarheidsstrategieën en pro-sociale vaardigheden en worden ondersteund met aansprekend filmmateriaal. Bekijk ter voorbeeld les 1 voor groep 8.

Leerlingenboekje Handleiding Filmpje 'Natte broek'
De Pestmeter en handelingsadviezen

De Pestmeter is een digitale vragenlijst voor groep 5 t/m 8 over pesten op school. De uitkomst laat onder andere zien wie pester(s) en gepeste(n) zijn, hoe er gepest wordt en op welke plekken dit gebeurt. De leerkracht krijgt handelingsadviezen op individueel-, groeps- en schoolniveau.

Bekijk het 'handelingsadvies bij digitaal pesten'
E-learning

Het is belangrijk om leerkrachten en andere personeelsleden te scholen in het voorkomen en aanpakken van pestgedrag, omdat zij een belangrijke rol hierin hebben. De e-learningmodule zorgt ervoor dat iedereen in de school de leerlingen op dezelfde manier kan aanspreken op hun gedrag.


 

Meer over PRIMA!

PRIMA is in samenwerking met leerkrachten, schoolleiding en wetenschappelijke inzichten tot stand gekomen.  Deze bewezen effectieve aanpak maakt van de school een veilige plek en zorgt voor een pro-sociaal schoolklimaat, waar leerlingen zorgzaam met elkaar omgaan.
Bekijk wat docenten, begeleiders, ouders en kinderen vertellen over PRIMA:

Ga naar www.veiligheid.nl/prima om meer te lezen over het lespakket of om ‘m direct te bestellen.

Klik hier voor meer lesmateriaal van VeiligheidNL

Volg VeiligheidNL om op de hoogte te blijven