Filter

Wanneer geloof je iemand? | Bas Haring

Vakgebied: filosoferen
Deelgebied: 21ste eeuwse vaardigheden, taal
Doelgroep: 8

Producent: ThiemeMeulenhoff

Meer filosoferen en helder denken met Bas Haring

Lesbrief

Filosoferen met Bas Haring: 'Wanneer geloof je iemand?' Dit is een voorbeeld van een prikkelende vraag voor kinderen. Probeer deze les zelf uit in jouw groep en zet de klas aan het denken!

Wanneer geloof je iemand? | Filosoferen met Bas Haring

Als iemand iets beweert, moet je hem dan ook geloven? Geloof je de ene persoon eerder dan de andere en waarom? Wat betekent geloven eigenlijk en wat heeft het met vertrouwen te maken? Is iets weten belangrijker dan iets geloven? Kun je alles weten? Moet je eerst weten om iets te kunnen geloven? Wanneer weet je iets zeker? 

Introductiefilmpje denkblad lesbeschrijving handleiding

Meer informatie over filosoferen met Bas Haring en Helder Denken

De lessen Filosoferen met Bas Haring en Helder Denken zijn geïntegreerd binnen de methode Taalverhaal.nu, maar ook los verkrijgbaar.
Met ´Filosoferen met Bas Haring´ en ´Helder denken´ ontwikkelen leerlingen in groep 4 tot en met 8 onmisbare vaardigheden voor de 21e eeuw. Ze leren onder meer kritisch denken, argumenteren en analyseren. Handig voor nu én in toekomst. Er zijn 12 filmpjes per groep incl. lesbeschrijving en werkbladen van Filosoferen met Bas Haring en zes lessen per groep van Helder denken incl. lesbeschrijving en werkbladen.
Ga naar de website voor meer informatie. | Vraag voor alle groepen proeflessen aan.

ThiemeMeulenhoff om op de hoogte te blijven