Filter

Week Tegen Pesten | Kwink

Vakgebied: sociaal emotioneel leren
Deelgebied: Week tegen pesten, burgerschap, mediawijsheid
Doelgroep: groep 1 t/m 8

Producent: Kwintessens

Meer proeflessen Proefabonnement aanvragen

Week tegen Pesten

De slogan van de Week Tegen Pesten 2023 is ‘Goed voor elkaar!’ Die slogan heeft twee kanten: Zijn jullie goed voor elkaar? Dan hebben jullie het goed voor elkaar! Samen zorg je voor een gezellig en veilig groepsklimaat.

Het thema én de slogan sluiten een op een aan bij de doelstelling van Kwink voor sociaal-emotioneel leren, namelijk het realiseren van een sterke groep waarin kinderen voor elkaar opkomen waardoor verstorend gedrag, waaronder pesten, voorkomen kan worden. Alle reden om actief met de suggesties en informatie in dit katern aan de slag te gaan.

 


Gratis katern voor alle scholen in Nederland!

In dit gratis katern vind je tien opdrachten per bouw inclusief een poster, opdrachten, werkbladen, filmpjes (gebruik de links in de pdf) en energizers! Veel succes en plezier!

Ga naar de website en download het gratis lesmateriaal 

Meer informatie over Kwink

Kwink wordt online aangeboden op www.kwinkopschool.nl. Leraren vinden daar alles wat nodig is voor hun lessen. De lesopbouw – volgens het ADI-model – en uitleg zijn te vinden in een pdf-bestand met downloads. Inclusief Kwink van de Week (positieve gedragsverwachting), tips voor thuis en emotiewoordenschat. Voor de kinderen zijn er geanimeerde verhalen, liedjes en andere (digitale) werkvormen.

Kwink is de naam van de methode, maar ook van een digitale wereld met dieren die op mensen lijken. Zij beleven in filmpjes dingen die kinderen ook kunnen beleven. Gevolg? Herkenning en identificatie. Iedere les heeft een ‘Kwink van de Week’. Dat is een heldere leertip die de sfeer in de groep bevordert, gedragsproblematiek waaronder pesten op school voorkomt en zo het pedagogisch klimaat verbetert


Kwink: 20 lessen per schooljaar

  • 20 lessen; duur les: circa 45 minuten.
  • Voor onderbouw (1/3), middenbouw (4/6) en bovenbouw (7/8).
  • De winst van de les is de transitie: het toepassen van het geleerde buiten de kaders van de les sociaal-emotioneel leren.
  • Ieder jaar nieuwe lessen. Voordeel: altijd actueel. Dus blijvende aansluiting bij de leefwereld van kinderen en eisen van de Inspectie.
  • Met aparte lessen burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid.


Daarom Kwink | Kwink gratis uitproberen

- Voorkomt verstorend gedrag en pesten
- Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
- Zorgt voor een sociaal veilige groep
- Verhoogt de leeropbrengsten
- Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties
- Biedt iedere les unieke filmpjes
- Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
- Inclusief burgerschap en mediawijsheid


Volg Kwintessens om op de hoogte blijven