Filter

Weet wat je viert - feestdagen

Vakgebied: Oriëntatie op jezelf en op de wereld, kunst en kultuur
Deelgebied: feestdagen, musea, geschiedenis
Doelgroep: groep 1 t/m 8

Producent: Museum Catharijne Convent | aanbod primar onderwijs

Meer lesmateriaal Weet wat je viert

Feest! Weet wat je viert

We vinden het allemaal leuk om feest te vieren! Er wordt samen gedanst, gezongen en lekker gegeten, je trekt mooie kleren aan en hangt versiering op. Overal op de wereld vieren mensen speciale momenten. Soms lijken die feesten veel op elkaar, soms zijn ze ook heel verschillend. Waarom vieren we al die feestdagen eigenlijk en wat vieren we dan precies? Hoe vier jij feest? En jouw klasgenootjes? Kom feest vieren in het museum en leer alles over de vele bijzondere feestdagen die overal worden gevierd!

Lesmateriaal over feestdagen

Museum Catharijneconvent biedt een doorlopende leerlijn over dit thema met lessen voor groep 1 t/m 8. Het onderwerp wordt per niveau op een passende manier benaderd: denk bijvoorbeeld aan het maken van een vrolijke dans bij een van de feestdagen (groep 3/4), een museumles over feestelijke gerechten (groep 7/8) of het voorbereiden van je ideale verjaardagsfeestje (groep 1/2). Met natuurlijk aanvullend lesmateriaal voor in de klas!

Ga naar het lesmateriaal Spreekbeurt-tips Feestgerechten

Overzicht programma’s met bijpassend lesmateriaal

Extra informatie

Museum Catharijneconvent biedt basisscholen de Feestjaarkaart aan. Voor €100,- mag de hele school een jaar lang naar alle lesprogramma's voor het primair onderwijs. Bij ieder bezoek is de entree, busvervoer en begeleiding van twee museumdocenten vervolgens inbegrepen.

Meer weten over de feestdagen?

Ieder jaar is het Pasen, Ramadanfeest, Bevrijdingsdag en Keti Koti. We trekken mooie kleren aan, geven elkaar cadeautjes en gaan lekker eten. Maar wat vieren we eigenlijk precies op die dagen? Wat is de betekenis van deze feesten? En waarom vier jij andere feestdagen dan bijvoorbeeld je klasgenootje? Op de website www.weetwatjeviert.nl vind je allerlei informatie over feestdagen. Kijk in de kalender welk feest voor de deur staat, download materiaal of speel samen de feestdagenquiz!

Ga naar de website Weet wat je viert.

 Volg Museum Catharijneconvent om op de hoogte te blijven