Filter

Kinderarbeid? No Kidding!

Vakgebied: aardrijkskunde, geschiedenis, wereldoriëntatie
Deelgebied: kinderarbeid, cultuurverschillen, topografie
Doelgroep: groep 7 en 8

Producent: Fonds Bestrijding Kinderarbeid, onderdeel van RVO

Website Kinderarbeidnokidding.nl

Kinderarbeid? No kidding!

Wereldwijd gaan 160 miljoen kinderen niet naar school omdat ze moeten werken. Daarmee wordt de kans op het kiezen van een opleiding en een eigen toekomst een stuk kleiner. Als consument speel je hierin een belangrijke rol. Met dit lesmateriaal onderzoeken leerlingen de productieketen van textiel en chocola. Op die manier leren zij kritische vragen te stellen en meer bewust consumeren.

Adventure Game en lessen

Het lesmateriaal begint met een introductie van het onderwerp met een lees-doe-blad, quiz, polls en informatief filmpje. Na de introductieles spelen de leerlingen in groepjes of alleen de Adventure Game. Hierin kruipen zij in de huid van een personage waarmee ze de winkel instappen en een T-shirt of chocolade kopen. Daarna worden de leerlingen steeds keuzes voorgelegd. Aan de hand van deze keuzes gaat het spel verder. Langzaam ontdekken ze de productieketen van textiel en chocolade en gaan ze op verschillende plekken langs, rondgeleid door een jongen die deel uitmaakt van het productieproces. 

Na het spel gaan de leerlingen nogmaals klassikaal met elkaar in gesprek in de afsluitende les, met doeblad, quiz, polls en checklist. Wat hebben ze van de game geleerd? Gaan ze bewustere keuzes maken en hoe doe je dat? Om dit vast te leggen is er een handige checklist en bijbehorende klassenoorkonde.

Waarom dit lesmateriaal?

In 2020 heeft de Raad van Kinderen op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken een aantal ideeën meegegeven over de vraag: hoe kan het ministerie van Buitenlandse Zaken bijdragen aan het terugdringen van kinderarbeid door het stimuleren van duurzame consumptie? Een van de ideeën was het ontwikkelen van een lespakket over kinderarbeid die op basisscholen kan worden uitgerold. Het doel van dit lespakket is om kinderen uit groep 7/8, de consumenten van de toekomst, meer bewust te maken van het productieproces van hun favoriete spullen, zoals een mobiele telefoon, reep chocolade of een mooi T-shirt en hoe hun eigen koopgedrag hier invloed op heeft.Dit lespakket is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en wordt uitgevoerd door het Fonds Bestrijding Kinderarbeid, onderdeel van RVO.