Filter

ICT - basisvaardigheden | FutureNL

Vakgebied: digitale vaardigheid
Deelgebied: techniek, digitale geletterdheid
Doelgroep: groep 1 t/m 8

Producent: FutureNL

Meer lessen van FutureNL 

Lespakket

Bij ICT-basisvaardigheden gaat het om de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en netwerken te begrijpen, om te kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en om de bediening, de mogelijkheden en de beperkingen van technologie te begrijpen. Het begrip computer wordt hier breed gebruikt. Het gaat niet alleen om de personal computer, desktop of tablet maar om elke technologie waarin een microprocessor is gebruikt. De microprocessor is het ding, wat al het werk in een computer doet op basis van ingevoerde gegevens. Deze gegevens verrichten volgens een programma een aantal logische handelingen (en hebben als uitvoer bepaalde algoritmes en tijdelijke opslag van gegevens).

ICT-vaardigheden groep 1,2 en 3

Meerdere lesideeën, Wat is een computer?, Wat is het internet? en meer.


Groep 1 Groep 2 Groep 3

ICT-vaardigheden groep 4 en 5

Meerdere lesideeën, Wat is het internet?, In de wolken (cloud) en meer.

Groep 4 Groep 5 
ICT-vaardigheden groep 6 t/m 8

Meerdere lesideeën, Pitch it! en meer.

Groep 6 Groep 7 Groep 8 

Meer informatie over FutureNL

Stichting FutureNL gelooft dat alle Nederlandse leerlingen nu digitale vaardigheden moeten ontwikkelen door vanzelfsprekende interactie met technologie om later maximaal in een digitale wereld te kunnen functioneren. Stichting FutureNL draagt op een onafhankelijke manier bij aan technologie in het Nederlandse onderwijs.
Stichting FutureNL ziet een kloof tussen de digitale ontwikkeling van Nederlandse leerlingen en de (toekomstige) vraag vanuit de maatschappij naar passende digitale vaardigheden. Als kenniseconomie is het van cruciaal belang dat Nederlandse leerlingen digital skills ontwikkelen om de (toekomstige) wereld te kunnen begrijpen en maken.
Stichting FutureNL wil iedere leerling in het Nederlandse onderwijs laten kennis maken met technologie. Hiervoor ontwikkelt de stichting leerlijnen en lesmaterialen en worden gratis CodeUren aangeboden. Stichting FutureNL werkt samen met scholen, overheden, universiteiten en bedrijfsleven om de doelstelling te bereiken.
Ga naar de website voor meer informatie.

Volg FutureNL om op de hoogte te blijven