Filter

Lespakket Online Masters

Vakgebied: digitale geletterdheid
Deelgebied: mediawijsheid
Doelgroep: groep 7 en 8
Tijdsduur: ca. 17 lessen, tijdsbesteding tussen de 20 en 60 minuten

Producent: Vodafone Foundation m.m.v. Netwerk Mediawijsheid en ECP/Veiliginternetten.nl

Ga naar Online Masters

Inhoud

Leerlingen van nu groeien op in een digitale wereld en het is belangrijk dat ze de juiste vaardigheden ontwikkelen om mee te kunnen doen in de samenleving van de toekomst. Met Online Masters voor PO, VO en VSO integreer je eenvoudig en effectief digitale vaardigheden in je onderwijsaanbod. Ontdek hoe Online Masters jou en je leerlingen kan helpen.

In dit lesprogramma staan 4 thema’s centraal; de digitale wereld, creatieve online vaardigheden, online veiligheid en sociale skills online. Met welke ga jij aan de slag?

Het lesprogramma voor Digitale geletterdheid en Mediawijsheid

Betrek de ouders op een ouderavond

Bij het lesprogramma Online Masters hoort een toolkit voor scholen. In deze toolkit zit een PowerPointpresentatie die de school kan gebruiken om inhoud te geven aan een ouderavond inzake online media. Bij deze presentatie hoort een handleiding voor de ouderavond. De toolkit is ook voorzien van een nieuwsbrieftekst die de school kan gebruiken om ouders/verzorgers te informeren over Online Masters.
Bekijk de toolkit ouderavond

Meer informatie over Online Masters

Online Masters bestaat uit vier modules, elke module biedt verschillende thematische lessen, variërend van 15 tot 60 minuten. Het is mogelijk om de lessen los te behandelen. Het lesprogramma is het hele jaar door te geven. Er is geen specifieke voorkennis nodig om de lessen te kunnen geven.
De inhoud van de lessen is niet op niveau gedifferentieerd. Deze differentiatie zal door de leerkracht moeten worden aangebracht. Die kent de leerlingen immers het best. De leerkracht kan juist die vragen, casussen en/of opdrachten uit het hele lesaanbod kiezen die passen bij een specifieke situatie en/of onderwijsbehoefte op dat moment. 
Bij elke les hoort een aparte handleiding, en eventueel een schoolopdracht en thuisopdracht. Klik een les aan en je ziet direct de benodigdheden. 
Ga naar de website voor meer informatie

Het gratis lesprogramma is ontwikkeld door Vodafone Foundation m.m.v. ECP/veiliginternetten.nl en Netwerk Mediawijsheid.