Filter

Mediawijsheid | FutureNL

Vakgebied: mediawijsheid
Deelgebied: digitale geletterdheid
Doelgroep: groep 1 t/m 8

Producent: FutureNL

Meer lessen van FutureNL 

Lespakket

Mediawijheid wordt vaak gebruikt als een containerbegrip. Het omvat alles wat te maken heeft met nieuwe media, sociale media, internet, smartphones, tablets en hoe je ermee om moet gaan. Het gaat om het bewust, kritisch en actief inzetten van alle beschikbare media, digitaal en analoog, om de eigen kwaliteit van het leven te vergroten én ervoor te zorgen dat je optimaal kunt deelnemen aan de wereld om je heen. Het gaat niet (alleen) om technische vaardigheden, maar vooral om competenties als informatieverwerking, begrip, zelfinzicht (reflectie) en het vermogen om door het inzetten van media problemen zelfstandig op te lossen of nieuwe creatieve toepassingen te ontwikkelen. www.mediawijsheid.nl

Mediawijsheid groep 1,2 en 3

Meerdere lesideeën, Cubiss, Mediaspoor, Media en Maatschappij en Spinternet - Het internet in kleutertaal.

Ga naar het lesmateriaal

Mediawijsheid groep 4 en 5

Meerdere lesplannen, SkillsDojo, Bomberbot, Cubiss, Mediaspoor en meer.

Ga naar het lesmateriaal 
Mediawijsheid groep 6 t/m 8

Meerdere lesplannen, Unicef en FutureNL, Cubiss, KlasseTV, Media en Maatschappij, Online Masters en meer.

Ga naar het lesmateriaal 
Artikelen Kennisnet

Meerdere artikelen over mediawijsheid van Kennisnet

Bekijk de artikelen 

Meer informatie over FutureNL

Stichting FutureNL gelooft dat alle Nederlandse leerlingen nu digitale vaardigheden moeten ontwikkelen door vanzelfsprekende interactie met technologie om later maximaal in een digitale wereld te kunnen functioneren. Stichting FutureNL draagt op een onafhankelijke manier bij aan technologie in het Nederlandse onderwijs.
Stichting FutureNL ziet een kloof tussen de digitale ontwikkeling van Nederlandse leerlingen en de (toekomstige) vraag vanuit de maatschappij naar passende digitale vaardigheden. Als kenniseconomie is het van cruciaal belang dat Nederlandse leerlingen digital skills ontwikkelen om de (toekomstige) wereld te kunnen begrijpen en maken.
Stichting FutureNL wil iedere leerling in het Nederlandse onderwijs laten kennis maken met technologie. Hiervoor ontwikkelt de stichting leerlijnen en lesmaterialen en worden gratis CodeUren aangeboden. Stichting FutureNL werkt samen met scholen, overheden, universiteiten en bedrijfsleven om de doelstelling te bereiken.
Ga naar de website voor meer informatie.

Volg FutureNL om op de hoogte te blijven